Green deal zes - Ambitieus of onrealistisch

31-10-2019

Met het plan om de binnenstad van Amersfoort autoluw te maken, rolt de gemeente de rode loper uit voor duurzame bevoorradingswagens. Dit is een citaat uit het AD van woensdag 9 oktober 2019. Verderop in het artikel wordt gemeld dat het streven wordt om in 2025 de stad geheel vrij van uitstoot te laten zijn. Zo krijgen ‘groene wagens’ volgend jaar in de vroege middag gedurende eén uur het alleenrecht om de stad in te komen: waar dieselwagens al om 12 uur de stad uit moeten zijn, mogen elektrische tot 13:00 uur naar binnen. In een recente brief van de gemeente aan de inwoners van de binnenstad, wordt de tijd nog verder aangescherpt. Auto’s die nog wel vervuilende uitstoot hebben, moeten al voor 11.00 uur kernwinkelgebied uit zijn. ‘Schone’ bevoorrading is toegestaan tot 12:00 uur. Tegenstrijdige berichtgeving dus. Ik ga er maar vanuit de gemeente de juiste informatie geeft.

In zowel het krantenartikel, als de diverse brieven van de gemeente, wordt nergens uitleg gegeven wat onder ‘groene wagens’ of ‘schone’ bevoorrading wordt verstaan. Het enige wat voor ons duidelijk is, dat in 2025 alle bevoorradende voertuigen geen emissie mogen hebben. En hier zit voor ons het spreekwoordelijke spagaat. Op dit moment zijn we het vervangen van ons vrachtwagenpark aan het onderzoeken. Het laadvermogen van deze voertuigen (zogenaamde 18tonner) is voor ons van wezenlijk belang. De drank die we vervoeren weegt nu eenmaal veel en we hebben veel klanten in de binnenstad van Amersfoort zitten, waardoor we ook vaak optimaal beladen zijn. Het aanbod van dergelijke 18 tonners is nog zeer beperkt en zeer prijzig. Daarnaast blijken de huidige elektrische vrachtwagens (voornamelijk gefinancierd uit marketing potjes) van onze collega’s zeer vaak stil te staan vanwege allerlei kinderziektes. Zware Batterij-elektrische trucks worden in de praktijk getest en vanaf 2021 brengen meerdere Europese fabrikanten modellen in grotere aantallen op de markt. Dit duurt dus nog wel even. Daarnaast zijn elektrische trucks nu nog 3,5 keer duurder dan diesels en daarnaast zijn er voor transporteurs eigen snel-laders nodig. Een beetje vrachtwagen kost rond de 100K, dus reken maar uit.

Wat betekent dit nu voor onze klanten in het kernwinkelgebied?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat we voor 1 januari 2020 groene vrachtwagens op de oprit hebben staan. Ook al zouden we willen, gelet op het aanbod en de besteltijd gaat dit gewoon niet lukken. Dit betekent dat we wellicht in sommige gevallen met 2 vrachtwagens de stad in komen, waar we nu één vrachtwagen gebruiken. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken om de leveringen over de hele week uit te smeren. Nu zijn er nog pieken op bepaalde momenten. Het kan dus voorkomen dat we onze klanten verzoeken om op een andere dag te leveren. Wordt vervolgd dus. Tevens doen we op dit moment nog onderzoek naar waterstof en HVO (HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil).

Jaap ten Katen | Operationeel directeur {!!NewsDb.Knoptekst!!}